village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.1.2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytovaní služieb
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 27.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022
Dátum ukončenia 18.3.2022
25.1.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 6.5.2019
Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 6.5.2019
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 6.5.2019
Dátum uzavretia 25.1.2022
Dátum zverejnenia 25.1.2022
Dátum účinnosti 26.1.2022
21.1.2022
ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
INGELAND
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 INGELAND
Názov ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
Predmet ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
Dátum uzavretia 21.1.2022
Dátum zverejnenia 21.1.2022
Dátum účinnosti 22.1.2022
3.1.2022
Zmluva z 3. 1. 2022 - o spolupráci pri zbere použitého šatstva, Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 3. 1. 2022 - o spolupráci pri zbere použitého šatstva, Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Predmet Zmluva z 3. 1. 2022 - o spolupráci pri zbere použitého šatstva, Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Dátum zverejnenia 3.1.2022
30.12.2021
Zmluva z 30. 12. 2021 - o združenej dodávke elektriny, VSE
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 12. 2021 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Predmet Zmluva z 30. 12. 2021 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Dátum zverejnenia 30.12.2021
27.12.2021
Zmluva z 27. 12. 2021 - o nájme hrobového miesta 21/2021, M. Kováčová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 27. 12. 2021 - o nájme hrobového miesta 21/2021, M. Kováčová
Predmet Zmluva z 27. 12. 2021 - o nájme hrobového miesta 21/2021, M. Kováčová
Dátum zverejnenia 27.12.2021
21.12.2021
Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
Predmet Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
Dátum zverejnenia 21.12.2021
17.12.2021
Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia 17.12.2021
17.12.2021
Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia 17.12.2021
16.12.2021
Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Predmet Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Dátum zverejnenia 16.12.2021
16.12.2021
Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Predmet Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Dátum zverejnenia 16.12.2021
Dátum účinnosti 17.12.2021
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/6100998/
13.12.2021
Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Predmet Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dátum zverejnenia 13.12.2021
6.12.2021
Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
Predmet Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
Dátum zverejnenia 6.12.2021
6.12.2021
Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
Dátum zverejnenia 6.12.2021
30.11.2021
Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
Predmet Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
Dátum zverejnenia 30.11.2021
29.11.2021
Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Predmet Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Dátum zverejnenia 29.11.2021
26.11.2021
Zmluva z 26. 11. 2021 - o dielo, Edusteps
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 26. 11. 2021 - o dielo, Edusteps
Predmet Zmluva z 26. 11. 2021 - o dielo, Edusteps
Dátum zverejnenia 26.11.2021
23.11.2021
Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
Predmet Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
Dátum zverejnenia 23.11.2021
21.11.2021
Mandátna zmluva č. 3/2021 na výkon občasného stavebného dozoru
Ing. Peter Ferenc
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Peter Ferenc
Názov Mandátna zmluva č. 3/2021
Predmet Mandátna zmluva č. 3/2021 na výkon občasného stavebného dozoru
Dátum uzavretia 21.11.2021
Dátum zverejnenia 21.11.2021
Dátum účinnosti 22.11.2021
20.11.2021
Zmluva z 20. 11. 2021 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 20. 11. 2021 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zmluva z 20. 11. 2021 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Dátum zverejnenia 20.11.2021