village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Návrh VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.11.2023
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Hýľov č. 3/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2023
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Hýľov č. 3/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21.11.2023
N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 2/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2023
Názov N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 2/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
21.11.2023
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2023 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2023
Názov NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2023 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV