village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
13.6.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2024
Dátum zvesenia 4.7.2024
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Popis Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v prac. dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne
12.6.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2024
Dátum zvesenia 3.7.2024
Názov Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Popis Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v prac. dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne
28.5.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.5.2024
Dátum zvesenia 12.6.2024
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
17.5.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Popis Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v prac. dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne
17.5.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Popis Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v prac. dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne
Prílohy
5adad_PHSR.pdf
13.5.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 27.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Popis Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom
13.5.2024
INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Názov INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
8.5.2024
Záverečný účet Obce Hýľov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.5.2024
Názov Záverečný účet Obce Hýľov za rok 2023
2.4.2024
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.4.2024
Dátum zvesenia 30.4.2024
Názov OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
18.3.2024
Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrny dom a obecný úrad v obci Hýľov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.3.2024
Názov Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrny dom a obecný úrad v obci Hýľov
21.2.2024
Návrh rozpočtu 2024 -2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Návrh rozpočtu 2024 -2026
19.2.2024
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
15.2.2024
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 20.2.2024
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
18.1.2024
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
29.12.2023
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE HÝĽOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.12.2023
Názov ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE HÝĽOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA
14.12.2023
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 42/2023 - poplatok za vodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2023
Názov Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 42/2023 - poplatok za vodu
14.12.2023
ROZHODNUTIE OU-KS-OSZP-2023/015058-006
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2023
Dátum zvesenia 29.12.2023
Názov ROZHODNUTIE OU-KS-OSZP-2023/015058-006
29.11.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
29.11.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
8.11.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Dátum zvesenia 23.11.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí vodoprávneho konania