village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.1.2022
oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby„ INS_FTTH _KE_CORD_01_ Hýľov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2022
Dátum zvesenia 12.2.2022
Názov oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby„ INS_FTTH _KE_CORD_01_ Hýľov
28.1.2022
oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „ INS_FTTH _KE_CORD_01_ Transport Hýľov“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2022
Dátum zvesenia 12.2.2022
Názov oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „ INS_FTTH _KE_CORD_01_ Transport Hýľov“
26.1.2022
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2022
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Popis Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
30.5.2019
Súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2019
Dátum zvesenia 30.5.2019
Názov Súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
31.12.2018
Zverejňujeme záverečný účet obce k 31. 12. 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2018
Dátum zvesenia 31.12.2018
Názov Zverejňujeme záverečný účet obce k 31. 12. 2018
14.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2018
Dátum zvesenia 14.12.2018
Názov Návrh rozpočtu na rok 2019
14.12.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2018
Dátum zvesenia 14.12.2018
Názov Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021