village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.11.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
29.11.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
8.11.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Dátum zvesenia 23.11.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí vodoprávneho konania
7.11.2023
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 12.11.2023
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
6.11.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
16.10.2023
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Zlatá Idka - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Zlatá Idka - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
13.10.2023
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2023
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
21.8.2023
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Dátum zvesenia 5.9.2023
Názov Stavebné povolenie - verejná vyhláška
16.8.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Vodíková stratégia Košického kraja
16.8.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
13.6.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 13.7.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
7.6.2023
Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005.
7.6.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – oznámenia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – oznámenia o strategickom dokumente
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005.
23.5.2023
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU a POZVÁNKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU a POZVÁNKA
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice-okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, II. poschodie
10.5.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030“ - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Dátum zvesenia 25.5.2023
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030“ - oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
10.5.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji – oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Dátum zvesenia 25.5.2023
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji – oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
21.4.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 12.5.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
17.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
17.3.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Popis Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o je možné vykonať na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch. č. dverí 1005.
7.3.2023
Schválený rozpočet 2023- 2025