village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Územný plán

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.6.2021
Záväzná časť s vyznačením ZaD č. 2 v úplnom znení
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Záväzná časť s vyznačením ZaD č. 2 v úplnom znení
2.6.2021
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
2.6.2021
Sprievodná správa z roku 2021 - zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Sprievodná správa z roku 2021 - zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Hýľov
2.6.2021
Výkres 1a z roku 2021 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 1a z roku 2021 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
2.6.2021
Výkres 1b z roku 2021 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 1b z roku 2021 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
2.6.2021
Výkres 2a z roku 2021 - vodné hospodárstvo
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 2a z roku 2021 - vodné hospodárstvo
2.6.2021
Výkres 2b z roku 2021 - vodné hospodárstvo
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 2b z roku 2021 - vodné hospodárstvo
2.6.2021
Výkres 3a z roku 2021 - energetika
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 3a z roku 2021 - energetika
2.6.2021
Výkres 3b z roku 2021 - energetika
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 3b z roku 2021 - energetika
2.6.2021
Výkres 4a z roku 2021 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 4a z roku 2021 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
2.6.2021
Výkres 4b z roku 2021 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 4b z roku 2021 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
2.6.2021
Výkres 5 z roku 2021 - širsie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 2.6.2021
Názov Výkres 5 z roku 2021 - širsie vzťahy
24.5.2016
Výkres 1 z roku 2008 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
Detail dokumentu
Dátum 24.5.2016
Názov Výkres 1 z roku 2008 - komplexný urbanistický rozbor, rozbor dopravy
23.5.2016
Výkres 2 z roku 2008 - vodné hospodárstvo
Detail dokumentu
Dátum 23.5.2016
Názov Výkres 2 z roku 2008 - vodné hospodárstvo
23.5.2016
Výkres 3 z roku 2008 - energetika
Detail dokumentu
Dátum 23.5.2016
Názov Výkres 3 z roku 2008 - energetika
23.5.2016
Výkres 4 z roku 2008 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Detail dokumentu
Dátum 23.5.2016
Názov Výkres 4 z roku 2008 - vyhodnotenie perspektívneho využitia PPF na nepoľnohospodárske účely
23.5.2016
Výkres 5 z roku 2008 - širsie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 23.5.2016
Názov Výkres 5 z roku 2008 - širsie vzťahy
23.5.2016
Sprievodná správa z roku 2008 - zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 23.5.2016
Názov Sprievodná správa z roku 2008 - zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
15.1.2015
Výkres 1 z roku 2003 - komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2015
Názov Výkres 1 z roku 2003 - komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy
15.1.2015
Výkres 3 z roku 2003 - energetika
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2015
Názov Výkres 3 z roku 2003 - energetika