village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Územný plán

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.1.2015
Výkres 2 z roku 2001 - vodné hospodárstvo
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2015
Názov Výkres 2 z roku 2001 - vodné hospodárstvo
15.1.2015
Výkres 4 z roku 2003 - vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2015
Názov Výkres 4 z roku 2003 - vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely
15.1.2015
Výkres 5 z roku 2001 - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2015
Názov Výkres 5 z roku 2001 - širšie vzťahy
14.1.2015
Výkres 6 z roku 2003 - ochrana prírody a tvorba krajiny
Detail dokumentu
Dátum 14.1.2015
Názov Výkres 6 z roku 2003 - ochrana prírody a tvorba krajiny