village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.12.2021
Oznam z 28. 12. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2021 z verejného vodovodu
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2021
Názov Oznam z 28. 12. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2021 z verejného vodovodu
24.12.2021
Oznam z 24. 12. 2021 - KOSIT - zvozový kalendár 2022
Detail dokumentu
Dátum 24.12.2021
Názov Oznam z 24. 12. 2021 - KOSIT - zvozový kalendár 2022
6.12.2021
Oznam zo 6. 12. 2021 - cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 12. 12. 2021
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2021
Názov Oznam zo 6. 12. 2021 - cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 12. 12. 2021
1.12.2021
Oznam z 1. 12. 2021 - postup pri karanténe a domácej izolácii (infografika)
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2021
Názov Oznam z 1. 12. 2021 - postup pri karanténe a domácej izolácii (infografika)
1.12.2021
Oznam z 1. 12. 2021 - postup pri karanténe a domácej izolácii
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2021
Názov Oznam z 1. 12. 2021 - postup pri karanténe a domácej izolácii
30.11.2021
Výzva z 30. 11. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2021
Názov Výzva z 30. 11. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
29.11.2021
Oznam z 29. 11. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2021
Názov Oznam z 29. 11. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
25.11.2021
Oznam z 25. 11. 2021 - uznesenie vlády SR č. 695/2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2021
Názov Oznam z 25. 11. 2021 - uznesenie vlády SR č. 695/2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
5.11.2021
Oznam z 5. 11. 2021 - o predĺžení termínu ukončenia vodnej stavby verejnou vyhláškou
Detail dokumentu
Dátum 5.11.2021
Názov Oznam z 5. 11. 2021 - o predĺžení termínu ukončenia vodnej stavby verejnou vyhláškou
28.10.2021
Oznam z 28. 10. 2021 - o strategickom dokumente "Obec Hýľov - nízkouhlíková stratégia 2030"
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2021
Názov Oznam z 28. 10. 2021 - o strategickom dokumente "Obec Hýľov - nízkouhlíková stratégia 2030"
28.10.2021
Oznam z 28. 10. 2021 - o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja"
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2021
Názov Oznam z 28. 10. 2021 - o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja"
20.10.2021
Oznam z 20. 10. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 20.10.2021
Názov Oznam z 20. 10. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
13.10.2021
Oznam z 13. 10. 2021 - o strategickom dokumente - zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Nižný Klátov
Detail dokumentu
Dátum 13.10.2021
Názov Oznam z 13. 10. 2021 - o strategickom dokumente - zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Nižný Klátov
5.10.2021
Oznam z 05. 10. 2021 - o začatí vodoprávneho konania
Detail dokumentu
Dátum 5.10.2021
Názov Oznam z 05. 10. 2021 - o začatí vodoprávneho konania
29.9.2021
Oznam z 29. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 9. 2021 z verejného vodovodu
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Oznam z 29. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 9. 2021 z verejného vodovodu
14.9.2021
Oznam zo 14. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 26. 8. 2021 z prameňov
Detail dokumentu
Dátum 14.9.2021
Názov Oznam zo 14. 9. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 26. 8. 2021 z prameňov
12.9.2021
Oznam z 12. 9. 2021 - zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena, Hýľov - ČOV - intenzifikácia, VVS, a.s.
Detail dokumentu
Dátum 12.9.2021
Názov Oznam z 12. 9. 2021 - zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena, Hýľov - ČOV - intenzifikácia, VVS, a.s.
7.9.2021
Oznam zo 7. 9. 2021 - nariadenie zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave
Detail dokumentu
Dátum 7.9.2021
Názov Oznam zo 7. 9. 2021 - nariadenie zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave
30.8.2021
Oznam z 30. 8. 2021 - zverejnenie zámeru predať majetok obce
Detail dokumentu
Dátum 30.8.2021
Názov Oznam z 30. 8. 2021 - zverejnenie zámeru predať majetok obce
20.7.2021
Oznam z 20. 7. 2021 - verejná vyhláška, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, zvýšenie kapacity ČOV
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Oznam z 20. 7. 2021 - verejná vyhláška, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, zvýšenie kapacity ČOV