village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.7.2020
Oznam z 2. 7. 2020 - oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, obec Hodkovce
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2020
Názov Oznam z 2. 7. 2020 - oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, obec Hodkovce
30.6.2020
Oznam z 30. 6. 2020 - záverečné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu PUM KSK
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2020
Názov Oznam z 30. 6. 2020 - záverečné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu PUM KSK
25.6.2020
Oznam z 25. 6. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 30. 6. 2020
Detail dokumentu
Dátum 25.6.2020
Názov Oznam z 25. 6. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 30. 6. 2020
25.6.2020
Oznam z 25. 6. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Detail dokumentu
Dátum 25.6.2020
Názov Oznam z 25. 6. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
19.6.2020
Oznam z 19. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Detail dokumentu
Dátum 19.6.2020
Názov Oznam z 19. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
18.6.2020
Oznam z 18. 6. 2020 - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 18.6.2020
Názov Oznam z 18. 6. 2020 - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hýľov
9.6.2020
Oznam z 9. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2020
Názov Oznam z 9. 6. 2020 - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
1.6.2020
Oznam z 1. 6. 2020 - rozhodnutie Obce Hýľov ako zriaďovateľa školského zariadenia o otvorení prevádzky MŠ od 01.06.2020
Detail dokumentu
Dátum 1.6.2020
Názov Oznam z 1. 6. 2020 - rozhodnutie Obce Hýľov ako zriaďovateľa školského zariadenia o otvorení prevádzky MŠ od 01.06.2020
17.5.2020
Oznam zo 17. 5. 2020 - o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja (2021 - 2027)
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2020
Názov Oznam zo 17. 5. 2020 - o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja (2021 - 2027)
6.5.2020
Oznam zo 6. 5. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 1. 4. 2020 z verejného vodovodu
Detail dokumentu
Dátum 6.5.2020
Názov Oznam zo 6. 5. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 1. 4. 2020 z verejného vodovodu
5.5.2020
Oznam z 5. 5. 2020 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail dokumentu
Dátum 5.5.2020
Názov Oznam z 5. 5. 2020 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
6.4.2020
Oznam zo 6. 4. 2020 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre Košice-okolie
Detail dokumentu
Dátum 6.4.2020
Názov Oznam zo 6. 4. 2020 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre Košice-okolie
3.4.2020
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: osoby s vyšším rizikom ochorenia
Detail dokumentu
Dátum 3.4.2020
Názov Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: osoby s vyšším rizikom ochorenia
3.4.2020
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Detail dokumentu
Dátum 3.4.2020
Názov Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19: Pomoc sebe a druhým
3.4.2020
Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19, čo robiť, ak ste chorý
Detail dokumentu
Dátum 3.4.2020
Názov Oznam z 3. 4. 2020 - COVID-19, čo robiť, ak ste chorý
3.4.2020
Oznam z 3. 4. 2020 - 10 odporúčaní pri COVID-19
Detail dokumentu
Dátum 3.4.2020
Názov Oznam z 3. 4. 2020 - 10 odporúčaní pri COVID-19
31.3.2020
Oznam z 31. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2020
Názov Oznam z 31. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
30.3.2020
Oznam z 30. 3. 2020 - mimoriadny CP od 1. 4. 2020
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2020
Názov Oznam z 30. 3. 2020 - mimoriadny CP od 1. 4. 2020
30.3.2020
Oznam z 30. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 169/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2020
Názov Oznam z 30. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 169/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
30.3.2020
Oznam z 30. 3. 2020 - rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2020
Názov Oznam z 30. 3. 2020 - rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky