village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.7.2019
Oznam zo 4. 7. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 4.7.2019
Názov Oznam zo 4. 7. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
25.6.2019
Oznam z 25. 6. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 25.6.2019
Názov Oznam z 25. 6. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
11.6.2019
Oznam z 11. 6. 2019 - o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2019
Názov Oznam z 11. 6. 2019 - o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
11.6.2019
Oznam z 11. 6. 2019 - Hýľovská desiatka a deň obce
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2019
Názov Oznam z 11. 6. 2019 - Hýľovská desiatka a deň obce
7.6.2019
Oznam zo 7. 6. 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - revír Hubertus
Detail dokumentu
Dátum 7.6.2019
Názov Oznam zo 7. 6. 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - revír Hubertus
30.5.2019
Oznam z 30. 5. 2019 - súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
Detail dokumentu
Dátum 30.5.2019
Názov Oznam z 30. 5. 2019 - súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
28.5.2019
Oznam z 28. 5. 2019 - africký mor ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 28.5.2019
Názov Oznam z 28. 5. 2019 - africký mor ošípaných
21.5.2019
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
Detail dokumentu
Dátum 21.5.2019
Názov Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
21.5.2019
Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
Detail dokumentu
Dátum 21.5.2019
Názov Oznam z 21. 5. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
10.5.2019
Oznam z 10. 5. 2019 - projekt eKasa
Detail dokumentu
Dátum 10.5.2019
Názov Oznam z 10. 5. 2019 - projekt eKasa
3.5.2019
Oznam z 3. 5. 2019 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Detail dokumentu
Dátum 3.5.2019
Názov Oznam z 3. 5. 2019 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
2.5.2019
Oznam z 2. 5. 2019 - zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Detail dokumentu
Dátum 2.5.2019
Názov Oznam z 2. 5. 2019 - zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30.4.2019
30. 4. 2019 - prerušenie distribúcie elektriny bude 24. 5. 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2019
Názov 30. 4. 2019 - prerušenie distribúcie elektriny bude 24. 5. 2019
8.4.2019
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (Voľby do Európskeho parlamentu)
Detail dokumentu
Dátum 8.4.2019
Názov Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (Voľby do Európskeho parlamentu)
2.4.2019
Oznam z 2. 4. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 2.4.2019
Názov Oznam z 2. 4. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
1.4.2019
Oznam z 1. 4. 2019 - zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2019
Názov Oznam z 1. 4. 2019 - zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
28.3.2019
Oznam z 28. 3. 2019 o určení odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2019
Názov Oznam z 28. 3. 2019 o určení odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni
18.3.2019
Oznam z 18. 3. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2019
Názov Oznam z 18. 3. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
15.3.2019
Oznam zo 15. 3. 2019 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2019
Názov Oznam zo 15. 3. 2019 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
14.3.2019
Oznam zo 14. 3. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2019
Názov Oznam zo 14. 3. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín