village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.2.2019
Výzva z 21. 2. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail dokumentu
Dátum 21.2.2019
Názov Výzva z 21. 2. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
12.2.2019
Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2019
Názov Oznam - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
4.2.2019
Oznam z 4. 2. 2019 - Evidencia štandardov kvality pitnej vody
Detail dokumentu
Dátum 4.2.2019
Názov Oznam z 4. 2. 2019 - Evidencia štandardov kvality pitnej vody
3.1.2019
3. 1. 2019 - KOSIT - zvozový kalendár 2019
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2019
Názov 3. 1. 2019 - KOSIT - zvozový kalendár 2019
29.11.2018
Oznam z 29. 11. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2018
Názov Oznam z 29. 11. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
12.11.2018
Oznam z 12. 11. 2018 - zverejnenie výsledkov volieb konaných 10. 11. 2018
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2018
Názov Oznam z 12. 11. 2018 - zverejnenie výsledkov volieb konaných 10. 11. 2018
1.10.2018
Oznam z 1. 10. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 10. 9. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2018
Názov Oznam z 1. 10. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 10. 9. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
24.9.2018
24. 9. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. a 18. 2018
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2018
Názov 24. 9. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. a 18. 2018
6.9.2018
Oznam zo 6. 9. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 6.9.2018
Názov Oznam zo 6. 9. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
27.7.2018
Oznam z 27. 7. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 6. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 27.7.2018
Názov Oznam z 27. 7. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 6. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
27.7.2018
Oznam z 27. 7. 2018 - Odpoveď okresného úradu zo 17. 7. 2018 na postup obce Hýľov pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľov pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu
Detail dokumentu
Dátum 27.7.2018
Názov Oznam z 27. 7. 2018 - Odpoveď okresného úradu zo 17. 7. 2018 na postup obce Hýľov pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľov pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu
25.4.2018
Oznam z 25. 4. 2018 - zápis detí do MŠ
Detail dokumentu
Dátum 25.4.2018
Názov Oznam z 25. 4. 2018 - zápis detí do MŠ
12.4.2018
Oznam z 12. 4. 2018 - zvoz elektroodpadu bude 16. 4. 2018
Detail dokumentu
Dátum 12.4.2018
Názov Oznam z 12. 4. 2018 - zvoz elektroodpadu bude 16. 4. 2018
15.3.2018
Oznam z 15. 3. 2018 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ p. Mgr. Soňa Vrancová
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2018
Názov Oznam z 15. 3. 2018 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ p. Mgr. Soňa Vrancová
12.2.2018
12. 2. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 2. 3. 2018
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2018
Názov 12. 2. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 2. 3. 2018
15.1.2018
15. 1. 2018 - ponuka práce: obsluha a údržba vodovodnej siete v obci Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2018
Názov 15. 1. 2018 - ponuka práce: obsluha a údržba vodovodnej siete v obci Hýľov
18.12.2017
Oznam z 18. 12. 2017 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 11. 2017 z verejného vodovodu v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 18.12.2017
Názov Oznam z 18. 12. 2017 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 6. 11. 2017 z verejného vodovodu v materskej škole
28.11.2017
28. 11. 2017 - Zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2017
Názov 28. 11. 2017 - Zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
28.11.2017
28. 11. 2017 zámer prevodu vlastníctva obce (pozemku) z dôvodu hodného osobitého zreteľa
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2017
Názov 28. 11. 2017 zámer prevodu vlastníctva obce (pozemku) z dôvodu hodného osobitého zreteľa
20.11.2017
Oznam z 20. 11. 2017 - súťažné podklady verejného obstarávania zákazky “Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”
Detail dokumentu
Dátum 20.11.2017
Názov Oznam z 20. 11. 2017 - súťažné podklady verejného obstarávania zákazky “Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov”