village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
31.10.2022
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 31.10.2022
Názov UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
24.10.2022
Špeciálny spôsob hlasovania podľa zákona č. 185/2022 Z. z.
Detail dokumentu
Dátum 24.10.2022
Názov Špeciálny spôsob hlasovania podľa zákona č. 185/2022 Z. z.
19.9.2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 19.9.2022
Názov ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Hýľov
19.9.2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 19.9.2022
Názov ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva
10.8.2022
Určenie volebných miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2022
Názov Určenie volebných miestnosti
20.7.2022
OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
20.7.2022
určenie zapisovateľky
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov určenie zapisovateľky
20.7.2022
určenie emailovej adresy
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov určenie emailovej adresy
20.7.2022
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
20.7.2022
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
20.6.2022
Vyhlásenie volieb
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Vyhlásenie volieb
20.6.2022
Informácia o podmiekach prava volit a byt voleny
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Informácia o podmiekach prava volit a byt voleny