village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Uznesenia, nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.12.2023
Poplatok Vodné
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov Poplatok Vodné
14.12.2023
VZN č. 3/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN č. 3/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14.12.2023
VZN č. 2/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN č. 2/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
14.12.2023
VZN č. 1/2023 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN č. 1/2023 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE HÝĽOV
16.12.2022
Dodatok č. 2 k VZN obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov Dodatok č. 2 k VZN obce Hýľov č. 5/2013 v zmysle neskorších dodatku č. 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
16.12.2022
VZN obce Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN obce Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
27.10.2021
VZN č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
Detail dokumentu
Dátum 27.10.2021
Názov VZN č. 1/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
31.8.2021
VZN Košického samosprávneho kraja 16/2021 o zriadení SOŠ techniky a služieb v Dobšinej
Detail dokumentu
Dátum 31.8.2021
Názov VZN Košického samosprávneho kraja 16/2021 o zriadení SOŠ techniky a služieb v Dobšinej
23.4.2021
VZN Košického samosprávneho kraja 15/2021 o významných dňoch a župných dňoch KSK
Detail dokumentu
Dátum 23.4.2021
Názov VZN Košického samosprávneho kraja 15/2021 o významných dňoch a župných dňoch KSK
9.4.2021
VZN 1/2020 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 9.4.2021
Názov VZN 1/2020 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Hýľov
17.2.2021
dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 17.2.2021
Názov dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
7.12.2020
dodatok č. 1 k VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 7.12.2020
Názov dodatok č. 1 k VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
4.12.2020
VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2020
Názov VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci
4.12.2020
VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2020
Názov VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
10.1.2020
dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o verejnom vodovode
Detail dokumentu
Dátum 10.1.2020
Názov dodatok č. 1 k VZN č. 01/2017 o verejnom vodovode
11.10.2019
VZN 3/2019 - Požiarny poriadok obce
Detail dokumentu
Dátum 11.10.2019
Názov VZN 3/2019 - Požiarny poriadok obce
16.8.2019
VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 16.8.2019
Názov VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hýľov
7.2.2019
VZN 1/2019 o verejnom poriadku
Detail dokumentu
Dátum 7.2.2019
Názov VZN 1/2019 o verejnom poriadku
19.12.2017
VZN 1/2017 o verejnom vodovode
Detail dokumentu
Dátum 19.12.2017
Názov VZN 1/2017 o verejnom vodovode
27.11.2016
návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2016
Názov návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov