village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
19.2.2020
Oznam z 19. 2. 2020 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Detail dokumentu
Dátum 19.2.2020
Názov Oznam z 19. 2. 2020 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
11.2.2020
Oznam z 11. 2. 2020 - o zmene strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Detail dokumentu
Dátum 11.2.2020
Názov Oznam z 11. 2. 2020 - o zmene strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
10.1.2020
Oznam z 10. 1. 2020 - potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody, 2020-2021, URSO
Detail dokumentu
Dátum 10.1.2020
Názov Oznam z 10. 1. 2020 - potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody, 2020-2021, URSO
1.1.2020
Oznam z 1. 1. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2020
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2020
Názov Oznam z 1. 1. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2020
27.12.2019
Oznam z 27. 12. 2019 - o vydaní rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.12.2019
Názov Oznam z 27. 12. 2019 - o vydaní rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
10.12.2019
Oznam z 10. 12. 2019 - cestovný poriadok Košice - Zlatá Idka
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2019
Názov Oznam z 10. 12. 2019 - cestovný poriadok Košice - Zlatá Idka
21.11.2019
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 9. 10. 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 9. 10. 2019
21.11.2019
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 9. 9. 2019 z verejného vodovodu v budove obecného úradu
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 9. 9. 2019 z verejného vodovodu v budove obecného úradu
21.11.2019
Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 15. 5. 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Oznam z 21. 11. 2019 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 15. 5. 2019
19.11.2019
Oznam z 19. 11. 2019 - ponuka práce: prevádzka Fresh Plus, Myslavská 196, Košice
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2019
Názov Oznam z 19. 11. 2019 - ponuka práce: prevádzka Fresh Plus, Myslavská 196, Košice
19.11.2019
Oznam z 19. 11. 2019 o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2019
Názov Oznam z 19. 11. 2019 o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
15.11.2019
Oznam z 15. 11. 2019 - o začatí vodoprávneho konania
Detail dokumentu
Dátum 15.11.2019
Názov Oznam z 15. 11. 2019 - o začatí vodoprávneho konania
8.11.2019
Oznam z 8. 11. 2019 - prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2019
Názov Oznam z 8. 11. 2019 - prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov
14.10.2019
Výzva zo 14. 10. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2019
Názov Výzva zo 14. 10. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
10.10.2019
Oznam z 10. 10. 2019 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2019
Názov Oznam z 10. 10. 2019 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
4.10.2019
Oznam zo 4. 10. 2019 - Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
Detail dokumentu
Dátum 4.10.2019
Názov Oznam zo 4. 10. 2019 - Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
25.9.2019
Oznam z 25. 9. 2019 - Africký mor ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2019
Názov Oznam z 25. 9. 2019 - Africký mor ošípaných
19.9.2019
Oznam z 19. 9. 2019 - Detská tour Petra Sagana (22. 9. 2019)
Detail dokumentu
Dátum 19.9.2019
Názov Oznam z 19. 9. 2019 - Detská tour Petra Sagana (22. 9. 2019)
19.8.2019
Oznam z 19. 8. 2019 o zrušení trvalého pobytu, p. F. Rusnák
Detail dokumentu
Dátum 19.8.2019
Názov Oznam z 19. 8. 2019 o zrušení trvalého pobytu, p. F. Rusnák
16.7.2019
Oznam zo 16. 7. 2019 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail dokumentu
Dátum 16.7.2019
Názov Oznam zo 16. 7. 2019 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.