village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.3.2020
Oznam z 27. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v MŠ
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2020
Názov Oznam z 27. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v MŠ
26.3.2020
Oznam z 26. 3. 2020 - opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2020
Názov Oznam z 26. 3. 2020 - opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
26.3.2020
Oznam z 26. 3. 2020 - zápis detí do MŠ
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2020
Názov Oznam z 26. 3. 2020 - zápis detí do MŠ
23.3.2020
Oznam z 23. 3. 2020 - súhlas na výrub stromu, M. Drotár
Detail dokumentu
Dátum 23.3.2020
Názov Oznam z 23. 3. 2020 - súhlas na výrub stromu, M. Drotár
19.3.2020
Oznam z 19. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2020
Názov Oznam z 19. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
19.3.2020
Oznam z 19. 3. 2020 - usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2020
Názov Oznam z 19. 3. 2020 - usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
19.3.2020
Oznam z 19. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 115/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2020
Názov Oznam z 19. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 115/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
16.3.2020
Oznam zo 16. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 114/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 16.3.2020
Názov Oznam zo 16. 3. 2020 - uznesenie vlády SR č. 114/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
16.3.2020
Oznam zo 16. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Detail dokumentu
Dátum 16.3.2020
Názov Oznam zo 16. 3. 2020 - opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
16.3.2020
Oznam zo 16. 3. 2020 - režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Detail dokumentu
Dátum 16.3.2020
Názov Oznam zo 16. 3. 2020 - režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
13.3.2020
Oznam z 13. 3. 2020 - informácie pre verejnosť o prevádzkových opatreniach na OÚ
Detail dokumentu
Dátum 13.3.2020
Názov Oznam z 13. 3. 2020 - informácie pre verejnosť o prevádzkových opatreniach na OÚ
11.3.2020
Oznam z 11. 3. 2020 - opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2020
Názov Oznam z 11. 3. 2020 - opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
10.3.2020
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Detail dokumentu
Dátum 10.3.2020
Názov Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
10.3.2020
Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Detail dokumentu
Dátum 10.3.2020
Názov Oznam z 10. 3. 2020 - verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
6.3.2020
Oznam zo 6. 3. 2020 - Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
Detail dokumentu
Dátum 6.3.2020
Názov Oznam zo 6. 3. 2020 - Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
4.3.2020
Oznam zo 4. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v materskej škole
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2020
Názov Oznam zo 4. 3. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 28. 2. 2020 z verejného vodovodu v materskej škole
4.3.2020
Oznam zo 4. 3. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2020
Názov Oznam zo 4. 3. 2020 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
1.3.2020
Oznam z 1. 3. 2020 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2020
Názov Oznam z 1. 3. 2020 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR
27.2.2020
Oznam z 27. 2. 2020 - zmeny CP od 1. 3. 2020
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2020
Názov Oznam z 27. 2. 2020 - zmeny CP od 1. 3. 2020
26.2.2020
Oznam z 26. 2. 2020 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2020
Názov Oznam z 26. 2. 2020 - výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ