village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív

Hospodárenie, rozpočet, výročné správy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
31.7.2019
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Hýľov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 31.7.2019
Názov Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Hýľov za rok 2018
5.6.2019
Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2018
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2019
Názov Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2018
13.1.2019
Rozpočet na roky 2019, 2020, 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2019
Názov Rozpočet na roky 2019, 2020, 2021
14.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2018
Názov Návrh rozpočtu na rok 2019
6.6.2018
Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2017
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2018
Názov Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2017
11.12.2017
Rozpočet na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2017
Názov Rozpočet na rok 2018
5.6.2017
Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2016
Detail dokumentu
Dátum 5.6.2017
Názov Záverečný účet obce Hýľov k 31. 12. 2016
26.2.2017
Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2017
Názov Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019
16.6.2016
Záverečný účet obce k 31. 12. 2015
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2016
Názov Záverečný účet obce k 31. 12. 2015
8.1.2016
Výročná správa za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 8.1.2016
Názov Výročná správa za rok 2014
4.1.2016
Rozpočet na rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 4.1.2016
Názov Rozpočet na rok 2016
12.6.2015
Záverečný účet obce k 31. 12. 2014
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2015
Názov Záverečný účet obce k 31. 12. 2014
16.6.2014
Záverečný účet obce k 31. 12. 2013
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2014
Názov Záverečný účet obce k 31. 12. 2013
3.6.2013
Záverečný účet obce k 31. 12. 2012
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2013
Názov Záverečný účet obce k 31. 12. 2012