village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív

Prameň života - ročník: III, č. 4

1. Tretiu synodálnu tému Vás pozývam prebrať dnes v nedeľu 13.2. v Hýľove o 14.00 a v Bukovci o 15.30 hod.

2. Chcem Vám oznámiť, že termín prijatia sviatosti birmovania bude v našej farnosti v sobotu 14.5. o 8.30 hod.. Sviatosť birmovania bude udelená v kostole v Hýľove, otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.

3. Termín prvého sv. prijímania bude v Bukovci 1.5. o 10.00 hod.

4. Termín prvého sv. prijímania bude v Hýľove 15.5. o 10.00 hod.

5. Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku.

Termín púte je 28. – 30. apríl 2022.

Možnosť cestovať je letecký z Košíc. Naša farnosť dostala zatiaľ tri rôzne ponuky. Môžete sa s nimi oboznámiť na nástenke vzadu v kostole. Potom už podľa vlastného rozhodnutia bude každý komunikovať s konkrétnou cestovnou kanceláriou.

6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:

 

    Hýľov: SK 38 1100 0000 0026 2472 2238

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. III, č. 4: