village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív

Rekonštrukcia – modernizácia kultúrneho domu Obec Hýľov

                

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Obec Hýľov

                                              Hýľov 21, 044 12 Hýľov

Názov projektu: Rekonštrukcia – modernizácia kultúrneho domu Obec Hýľov

Výška poskytnutého NFP36 467,03 EUR

Projekt je spolufinancovaný fondom:  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 11/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 2/2022

Cieľ projektu:  Hlavným cieľom projektu je rozvoj miestnej infraštruktúry s dôrazom na rozvoj základných služieb v oblasti kultúry, trávenia voľného času a komunitnej činnosti prostredníctvom rekonštrukcie kultúrneho domu v obci za účelom jeho modernizácie a zníženia energetickej náročnosti objektu.

Stručný opis projektu: Predmetom predkladaného projektu je výmena okien a dverí v objekte kultúrneho domu za účelom jeho modernizácie a zníženia energetickej náročnosti budovy.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

 

www.apa.sk