village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.12.2021
Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
Predmet Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
Dátum zverejnenia 21.12.2021
17.12.2021
Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia 17.12.2021
17.12.2021
Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia 17.12.2021
16.12.2021
Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Predmet Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Dátum zverejnenia 16.12.2021
16.12.2021
Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Predmet Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Dátum zverejnenia 16.12.2021
Dátum účinnosti 17.12.2021
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/6100998/
13.12.2021
Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Predmet Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dátum zverejnenia 13.12.2021
6.12.2021
Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
Predmet Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
Dátum zverejnenia 6.12.2021
6.12.2021
Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
Dátum zverejnenia 6.12.2021
30.11.2021
Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
Predmet Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
Dátum zverejnenia 30.11.2021
29.11.2021
Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Predmet Dodatok č. 9 z 29. 11. 2021 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Dátum zverejnenia 29.11.2021
26.11.2021
Zmluva z 26. 11. 2021 - o dielo, Edusteps
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 26. 11. 2021 - o dielo, Edusteps
Predmet Zmluva z 26. 11. 2021 - o dielo, Edusteps
Dátum zverejnenia 26.11.2021
23.11.2021
Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
Predmet Zmluva z 23. 11. 2021 - o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, VVS, a.s.
Dátum zverejnenia 23.11.2021
21.11.2021
Mandátna zmluva č. 3/2021 na výkon občasného stavebného dozoru
Ing. Peter Ferenc
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Peter Ferenc
Názov Mandátna zmluva č. 3/2021
Predmet Mandátna zmluva č. 3/2021 na výkon občasného stavebného dozoru
Dátum uzavretia 21.11.2021
Dátum zverejnenia 21.11.2021
Dátum účinnosti 22.11.2021
20.11.2021
Zmluva z 20. 11. 2021 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 20. 11. 2021 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zmluva z 20. 11. 2021 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Dátum zverejnenia 20.11.2021
19.11.2021
Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/010/129 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/010/129 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Predmet Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/010/129 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Dátum zverejnenia 19.11.2021
19.11.2021
Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/012/136 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/012/136 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Predmet Dohoda z 19. 11. 2021 - č. 21/41/012/136 o pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVaR Košice
Dátum zverejnenia 19.11.2021
18.11.2021
Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
Predmet Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
Dátum zverejnenia 18.11.2021
10.11.2021
Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
Dátum zverejnenia 10.11.2021
10.11.2021
Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Predmet Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Dátum zverejnenia 10.11.2021
3.11.2021
Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
Predmet Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
Dátum zverejnenia 3.11.2021