village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
26.8.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Pavol Štefanovič
Detail zmluvy INT_003/2022
Číslo INT_003/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Pavol Štefanovič
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 23.8.2022
Dátum zverejnenia 26.8.2022
Dátum účinnosti 27.8.2022
22.8.2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Obec Hýľov
Detail zmluvy VOD_002/2022
Číslo VOD_002/2022
Zmluvná strana 1 Michal Rusnák
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Predmet Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Cena 0
Dátum uzavretia 22.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
Dátum účinnosti 23.8.2022
Prílohy
5eaa2_rusnak.pdf
15.8.2022
Dohoda o prenájme priestorov KD
Obec Hýľov
Detail zmluvy 004/2022
Číslo 004/2022
Zmluvná strana 1 Roman Oršík
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Dohoda o prenájme priestorov KD
Predmet Dohoda o prenájme priestorov KD
Cena 25
Dátum uzavretia 12.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 16.8.2022
12.8.2022
Dohoda o prenájme priestorov KD
Obec Hýľov
Detail zmluvy 003/2022
Číslo 003/2022
Zmluvná strana 1 Jana Michalíková
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Dohoda o prenájme priestorov KD
Predmet Dohoda o prenájme priestorov KD
Cena 10
Dátum uzavretia 12.8.2022
Dátum zverejnenia 12.8.2022
Dátum účinnosti 13.8.2022
10.8.2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_009/2022
Číslo HROB_009/2022
Zmluvná strana 1 Peter Pancák
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Predmet Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Cena 40
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
Dátum účinnosti 11.8.2022
8.8.2022
Nájom hrobového miesta
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_008/2022
Číslo HROB_008/2022
Zmluvná strana 1 Filip Rusnák
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 210/2022
Predmet Nájom hrobového miesta
Cena 40
Dátum uzavretia 3.8.2022
Dátum zverejnenia 8.8.2022
Dátum účinnosti 9.8.2022
8.8.2022
Dohoda o prenájme priestorov KD
Obec Hýľov
Detail zmluvy 002/2022
Číslo 002/2022
Zmluvná strana 1 Peter Pancák
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Dohoda o prenájme priestorov KD
Predmet Dohoda o prenájme priestorov KD
Cena 10
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 8.8.2022
2.8.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 119/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_007/2022
Číslo HROB_007/2022
Zmluvná strana 1 Bernadeta Jurková
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 119/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 119/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 29.7.2022
Dátum zverejnenia 2.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
6.7.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 11/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_006/2022
Číslo HROB_006/2022
Zmluvná strana 1 Veronika Harmanová
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 11/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 11/2022
Cena 30
Dátum uzavretia 6.7.2022
Dátum zverejnenia 6.7.2022
Dátum účinnosti 7.7.2022
Prílohy
76b19_harman.pdf
24.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_005/2022
Číslo HROB_005/2022
Zmluvná strana 1 Mgr. Ľubica Petríková
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
24.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 112/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_004/2022
Číslo HROB_004/2022
Zmluvná strana 1 Ľubica Petríková
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 112/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 112/2022
Cena 30
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
24.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_002/2022
Číslo HROB_002/2022
Zmluvná strana 1 Ing. Gabriel Petrík
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
Cena 30
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
22.6.2022
Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“
Miroslav Durbák, Iveta Durbáková
Detail zmluvy INT_002/2022
Číslo INT_002/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Miroslav Durbák, Iveta Durbáková
Názov Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“
Predmet Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“
Dátum uzavretia 21.6.2022
Dátum zverejnenia 22.6.2022
Dátum účinnosti 23.6.2022
13.6.2022
Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obec Zlatá Idka
Detail zmluvy 16/2022
Číslo 16/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Zlatá Idka
Zmluvná strana 2 IČO 00324957
Názov Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predmet Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Cena 50
Dátum uzavretia 10.6.2022
Dátum zverejnenia 13.6.2022
Dátum účinnosti 14.6.2022
9.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_004/2022
Číslo HROB_004/2022
Zmluvná strana 1 Agnesa Harmanová
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 1.6.2022
Dátum zverejnenia 9.6.2022
2.6.2022
Zmluva o pripojení
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy 15/2022
Číslo 15/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o pripojení
Predmet Zmluva o pripojení
Cena 0
Dátum uzavretia 2.6.2022
Dátum zverejnenia 2.6.2022
Dátum účinnosti 3.2.2022
1.6.2022
Mandátna zmluva č. 04/2022
Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
Detail zmluvy 14/2022
Číslo 14/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
Zmluvná strana 2 IČO 35236221
Názov Mandátna zmluva č. 04/2022
Predmet Mandátna zmluva č. 04/2022
Cena 1500
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 1.6.2022
Dátum účinnosti 2.6.2022
1.6.2022
Zmluva o dielo
URBAN studio s.r.o.
Detail zmluvy 13/2022
Číslo 13/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 URBAN studio s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46461612
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 2200
Dátum uzavretia 1.6.2022
Dátum zverejnenia 1.6.2022
Dátum účinnosti 2.6.2022
30.5.2022
Poistenie majetku
Union poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-410246
Číslo 11-410246
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Union poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistenie majetku
Predmet Poistenie majetku
Cena 0
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 30.5.2022
Dátum účinnosti 30.5.2022
17.5.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_003/2022
Číslo HROB_003/2022
Zmluvná strana 1 Jaroslav Oršík
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 17.5.2022
Dátum zverejnenia 17.5.2022
Dátum účinnosti 18.5.2022
Prílohy
5b0a5_Orsik.pdf